Maksut

Ainaisjäsenille riistanhoitomaksu 10 €
Jäsenmaksu 35 €
Vuosikortti 40 €
Liittymismaksu 70 €
Liittymismaksu hirvenmetsästykseen 270 €
Luolakoiramaksu 5 € päivä, jäsen mukana 5 €

Hirvivieraat aseen kanssa:              

hirvivieraat ilman asetta: ilmainen

osallistumismaksu 60 € / päivä + kaatomaksu 100 € + 4-piikkisestä ylöspäin 50€ / piikki

Sorsastus
– kausikortti huvilanomistajalle
– päiväkortti muille vierailijoille

 

35 €
20 €

                                                      Vierailukortti:
Jänis-, kanalintu-, kyyhky- kauris- ja kettujahti 10 €/päivä/henkilö, jäsen oltava mukana. Vieraiden määrää ei rajoiteta, saalis jäsenen kiintiöstä pois. HUOM! vuosikorttilainen ei voi ottaa vierasta metsälle mukaansa.
– Vierailla on oltava vierailukortti, joka on päiväkohtainen ja henkilökohtainen.

10 €

Lisätiedot ja varaukset:

Tarmo Nännimäinen,
p.0500-919 124

Tilinumero: FI31 5187 1540 0021 79 OKOYFIHH,

Patiskan Metsästysseura ry