Tietosuojaseloste

Patiskan Metsästysseura ry

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Patiskan Metsästysseura ry
www.patiska.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Matti Viitala, puheenjohtaja
puhelinnumero 040 779 8952
sähköposti         mspatiska(ät)gmail.com

2. Rekisteröidyt

Ketä rekisterissä on:

jäsenet
metsästysoikeuden vuokranantajat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään vuokrasuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • jäsenasioiden hoitaminen
 • vuokrasopimusten hallinnointi

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • jäsentyyppi (jäsen / uusi jäsen / ainaisjäsen / veteraanijäsen)

Vuokranantajarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • osoite
 • vuokra-alueen nimi, rekisterinumero, pinta-ala, kylä, kunta ja vuokra-aika

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: m.vi@netikka.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • jäseneltä tai vuokranantajalta itseltään

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Käsittelyn kesto

 • Jäsenten henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin jäsenyys on voimassa tai on tarpeen jäsenrekisterin ylläpidossa.
 • Vuokranantajien henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin vuokrasuhde on voimassa ja säilytetään vuokranantajarekisterin ylläpidon kannalta tarpeellinen aika vuokrasuhteen päättymisen jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän toimihenkilöt käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Tällaisia tahoja ovat tilitoimisto, ohjelmistotoimittaja ja IT-tuki, jolla on pääsy tietojärjestelmiin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.